Magazin ONLINE    
  

Bara plata din aluminiu

Bara plata sau platbanda din aluminiu, 15X2,0 mm - BPL151 / BPL152

Bara plata sau platbanda din aluminiu cu grosimea de 2 mm si latime de 15 mm Detalii

Bara plata sau platbanda din aluminiu, 20X2,0 mm - BPL201 / BPL202

Bara plata sau platbanda din aluminiu cu grosimea de 2 mm si latime de 20 mm Detalii

Bara plata sau platbanda din aluminiu, 20X4,0 mm - BPL241

Bara plata sau platbanda din aluminiu cu grosimea de 4 mm si latime de 20 mm Detalii

Bara plata sau platbanda din aluminiu, 30X2,0 mm - BPL301

Bara plata sau platbanda din aluminiu cu grosimea de 2 mm si latime de 30 mm Detalii